Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Diagnostické grafy Histogram

Logo Matematická biologie

Histogram

Umožňuje porovnat tvar hustoty četnosti s tvarem hustoty pravděpodobnosti vybraného teoretického rozložení. Např. normálního, Pearsonova, Studentova a jiných. Příklady histogramů pro některá rozložení jsou v části Vzhled diagnostických grafů pro rozložení s různou šikmostí.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity