Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Číselné charakteristiky datového souboru Znaky nominálního typu

Logo Matematická biologie

Znaky nominálního typu

Nominální škála klasifikuje objekty do určitých předem vymezených tříd či kategorií. Hodnoty v nominální škále se dají vyjádřit slovně a mezi různými hodnotami není definováno žádné uspořádání. Pokud jsou hodnoty nominální škály někdy označovány číselně, mějme na paměti, že toto číslo je pouze jakousi zkratkou (kódem) slovní hodnoty. O znacích měřených v nominální škále hovoříme jako o znacích nominálního typu.
 
Příklad 3.1. Příklady znaků nominálního typu mohou být např.:
  • pohlaví (s možnými hodnotami mužské, ženské),
  • barva očí (modrá, hnědá, černá),
  • výsledek léčby (uzdraven, zemřel),
  • národnost (česká, slovenská, polská, německá, ...).

 

Definice 3.2. Charakteristikou polohy je modus - nejčetnější varianta či střed nejčetnějšího intervalu. (Modus je jediná charakteristika polohy vhodná pro nominální veličiny).

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity