Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Funkcionální charakteristiky datového souboru Intervalové rozložení četností

Logo Matematická biologie

Intervalové rozložení četností

Je-li počet variant velký, přiřazujeme četnosti nikoli jednotlivý variantám, ale třídicím intervalům   a hovoříme o intervalovém rozložení četností. Názvy četností jsou podobné jako v Bodové rozložení četnosti.  Stanovení počtu třídicích intervalů je dosti subjektivní záležitost. Často se doporučuje volit  blízké
 
Definice 2.4. Četnostní hustota -tého třídicího intervalu je definována vztahem
 
 
kde . Soustava obdélníků sestrojených nad třídicími intervaly, jejichž plochy jsou rovny relativním četnostem (a výšky tedy četnostním hustotám), se nazývá histogram.
 
Definice 2.5. 
  • hustota četnosti
  • intervalová empirická distribuční funkce:

Příklad 2.6. U 70 domácností byly zjišťovány týdenní výdaje na nealkoholické nápoje (v Kč).

Sestavte tabulku rozložení četností, nakreslete histogram a gaf intervalové empirické distribuční funkce.

Řešení. Tabulka rozložení četností:

Obr. 5: Histogram

Obr. 6: Graf intervalové empirické distribuční funkce

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity