Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Lineární regresní model Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • definuje lineární regresní model,
  • vypočítá odhady neznámých parametrů a testují hypotézy o těchto parametrech,
  • ovláda nejdůležitější aplikace: klasické regresní modely - regresní přímka, polynomická regrese,
  • umí konstruovat regresní modely pro korelovaná data.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity