Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Číselné charakteristiky datového souboru Znaky ordinálního typu

Logo Matematická biologie

Znaky ordinálního typu

Znaky ordinálního typu lze podle sledované vlastnosti nejen rozlišovat, ale také uspořádat ve smyslu vztahů „je větší“, „je menší“ nebo „předchází“, „následuje“, aniž bychom však byli schopni vyjádřit číselně vzdálenost mezi větším a menším či mezi předcházejícím a následujícím.

Příklad 3.3. Znaky ordinálního typu mohou být např.:

 • dosažené vzdělání (základní, střední, vysokoškolské),
 • prospěch ve školním předmětu (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl),
 • důstojnická hodnost (podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, ...),
 • stav pacienta (vyléčen, remise, recidiva),
 • hodnocení funkce technických zařízení (stupně závažnosti poruchy jaderné elektrárny),
 • ohrožení povodní (stupně povodňové aktivity),
 • hodnocení postojů v sociologických průzkumech (škála má hodnoty např. souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím),
 • četnost výskytu (často, občas, zřídka, nikdy).

Vhodnou charakteristikou polohy je -kvantil. 

Definice 3.4. Je-li , pak -kvantil  je číslo, které rozděluje uspořádaný datový soubor na dolní úsek, obsahující aspoň podíl  všech dat a na horní úsek obsahující aspoň podíl  všech dat.

Návod 3.5. Pro výpočet -kvantilu slouží algoritmus:

Označení. Pro speciálně zvolená užíváme názvů:

 •  - medián,
 •  - dolní kvartil,
 •  - horní kvartil,
 •  - decily,
 •  - percentily.

 Jako charakteristika variability slouží kvartilová odchylka: .

Příklad 3.6. Během semestru se studenti podrobili písemnému testu z matematiky, v němž bylo možno získat 0 až 10 bodů. Výsledky jsou uvedeny v tabulce:

Zjistěte modus, medián, 1.decil, 9.decil a kvartilovou odchylku počtu bodů.

Řešení. Modus je nejčetnější varianta znaku, v tomto případě tedy 6. Pro výpočet kvantilů musíme znát rozsah datového souboru:

Výpočty uspořádáme do tabulky.

Kvartilová odchylka: .

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity