Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Základy regresní a korelační analýzy


Logo Matematická biologie

Základy regresní a korelační analýzy

V následující kapitole se budeme zabývat statistickou analýzou vzájemných vztahů náhodných jevů. Popíšeme volbu optimální predikce těchto vztahů a uvedeme různé míry závislosti náhodných veličin.

ředpokládá se znalost základních pojmů z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky - náhodná veličina, náhodný vektor, jejich číselné charakteristiky a jejich výběrové odhady.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity