Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Literatura


Logo Matematická biologie

Literatura

[1]
J. Anděl. Matematická statistika. SNTL, Praha, 1985.
J. Anděl. Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 1993.
M. Budíková, T. Lerch, and Š. Mikoláš. Základní statistické metody. Masarykova univerzita, Brno, 2005.
V. Dupač and M. Hušková. Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 1999.
[5]
M. Forbelská. M722 Zobecněné lineární modely - pracovní text. 2013
M. Forbelská and J. Koláček. Pravděpodobnost a statistika I. Masarykova univerzita, Brno, 2013.
M. Forbelská and J. Koláček. Pravděpodobnost a statistika II. Masarykova univerzita, Brno, 2013.
P. Hebák and J. Hustopecký. Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, Praha, 1987
[9]
J. Michálek. Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1984.
[10]
R. C. Rao. Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Academia Praha, 1978.
K. Zvára and J. Štěpán. Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2001.

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity