Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Konkrétní GLM modely Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí konstruovat a interpretovat modely typu dávka-odpověď,
  • umí definovat a vysvětlit model logistické regrese,
  • definuje modely pro poissonovská data,
  • definuje kontingenční tabulku,
  • modeluje kontingenční tabulku jako zobecněný lineární model.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity