Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Závěr

Logo Matematická biologie

Závěr

Cílem tohoto studijního materiálu bylo seznámit čtenáře se syntaxí jazyka R, jeho základními funkcemi a příkazy. Studenti by měli ovládat manipulaci s vektory, maticemi, datovými tabulkami a seznamy. Měli by umět pracovat se soubory, načítat a ukládat data, měli by být schopni graficky prezentovat data a vytvářet jednoduché funkce.
Je důležité zdůraznit, že cílem není memorování funkcí se všemi argumenty, ale pochopení jejich syntaxe a znalost základních a často používaných funkcí. Pro kompletní přehled o dané funkci poslouží studijní materiál nebo nápovědní systém.

Jak již bylo řečeno, jazyk R je systémem především pro statistické zpracování dat. Nabyté informace jsou pouze nutným základem pro další práci v R, nejnáročnější kus práce je ovšem již za námi. V tuto chvíli, kdy jsme schopni se orientovat v syntaxi jazyka, se před námi objevuje dlouhá cesta studiem vhodných statistických balíčků a funkcí, které již nejsou předmětem studia tohoto materiálu.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity