Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Konstanty, operátory a matematické výpočty Porovnávací a logické operátory

Logo Matematická biologie

Porovnávací a logické operátory

Porovnávací operátory slouží k porovnávání odpovídajících si složek vektorů. Na výstupu dostáváme vektor logických hodnot TRUE a FALSE délky nejdelšího vektoru na vstupu. Hodnoty TRUE obsazují ty pozice, které splňují danou podmínku, ostatní pozice jsou vyplněny hodnotami FALSE.

> a <- c(3, 5, 7)
> b <- c(1, 2, 3)
> c <- 1:4
> a <= b
[1]    FALSE    FALSE    FALSE
> a >= 3 & b <= 2
[1]    TRUE    TRUE    FALSE
> !(a == 5 | a == b)
[1]    TRUE    FALSE    TRUE
 
Při porovnání vektorů o různých délkách je uplatněno pravidlo recycling rule:
> b == c
[1]    TRUE    TRUE    TRUE    FALSE
Warning message:
In b == c : longer object length is not a multiple of shorter object length

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity