Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Konstanty, operátory a matematické výpočty Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výuky

Student:

  • ovláda aritmetické operátory, zopakoval si rozdíly mezi maticovým násobením a násobením po složkách,
  • používa porovnávací a logické operátory, 
  • je seznámen s množinovými operátory,
  • zná a umí vhodně použít matematické funkce,
  • ovláda funkce pro zaokrouhlování a dokáže využívat zabudovaných konstant.
 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity