Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Další příkazy v R Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Do pracovního adresáře načtěte soubor strom.dat. Součástí tohoto souboru je objekt strom.
a) Vhodným příkazem zjistěte informace o vnitřní struktuře tohoto objektu. 
b) Zjistěte, zda je pro tento objekt vytvořen komentář. V případě že není, stručný komentář pro něj vytvořte. 
c) Převeďte tento objekt na textovou matici strom1.

Řešení

load("strom.dat")
a) summary(strom)
b) comment(strom) <- "Metody mereni vysky stromu"
c) strom1 <- as.matrix(strom)

 

 

 

 

Cvičení 2. Nainstalujte a načtěte knihovnu Hmisc. Na objektu strom porovnejte výstup funkce describe() z této knihovny s funkcemi str() a attributes(). Výstup funkce describe() uložte do proměnné descr.

Řešení

install.packages("Hmisc"), library(Hmisc)
descr <- describe(strom), str(strom), attributes(strom)

 

 

 

Cvičení 3. Do proměnné mereni1 načtěte soubor mereni.txt i s názvy řádků a sloupců. 

Řešení

mereni1 <- read.table(file="mereni.txt")

 

Cvičení 4. Umožněte, aby na jednotlivé sloupce proměnné mereni1 mohlo být odkazováno přímo.

Řešení

attach(mereni1)

 

Cvičení 5. Spojte proměnné stromstrom1, descr a metoda2 do seznamu seznam, ten uložte do souboru seznam.dat. Výpisem souborů pracovního adresáře se přesvědčte, že jste tak opravdu učinili.

Řešení

seznam <- list(strom=strom, strom1=strom1, descr=descr, metoda2=metoda2)
save(seznam, file="seznam.dat"), dir()

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity