Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Maticové operace Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1.  Jsou dány matice A = [1 0 -1; 2 1 1], B = [2 -2 1; 0 1 2], C = [1 0 1; 0 1 1; 1 0 0] a D = [3 5 -6; 1 1 -2; 0 -2 0]. Vyřešte následující rovnice:

Řešení

 

Cvičení 2. Vytvořte komplexní matici F, jejíž reálná část bude tvořena maticí X1 a imaginární část maticí X2.

a) Vytvořte k ní transponovanou matici F1
b) Vytvořte k ní transponovanou matici F2, která bude navíc obsahovat komplexně sdružené prvky.

Řešení

Cvičení 3. Je dána matice E = [1 2; -1 1].
a) Vytvořte matici E1, která bude druhou mocninou matice E.
b) Vytvořte matici E2, která bude obsahovat druhé mocniny prvků matice E
c) Vytvořte matici E3 funkčních hodnot funkce kotangens v bodech E.

Řešení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity