Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R První setkání s jazykem R Datové typy objektů

Logo Matematická biologie

Datové typy objektů

Jazyk R používá následující datové typy:

numerické hodnoty - vypisujeme klasickým způsobem, k oddělení desetinných míst používáme desetinnou tečku, tzn.
> 1.234
  •  
komplexní - numerická hodnota je doplněna o komplexní jednotku i, např.
> 1 + 2i
[1]    1 + 2i
> 3 + 1i  
 Pozor! Komplexní jednotka musí být vždy doplněna o numerickou hodnotu
[1]    3 + 1i
> 3 + i
Error: object 'i' not found
  •  
logické hodnoty - hodnoty TRUE, T a FALSE, F (Pozor! Jazyk R je citlivý na velká a malá písmena, proto logické hodnoty nelze psát jinak než uvedeným způsobem.) Logické hodnoty se používají pro některé argumenty funkcí, jsou výsledkem testování výrazů, např.
> 2.3 > 3
[1]    FALSE
  •  
řetězec - používá se pro textové hodnoty, pro popisky os, název grafu, .... Řetězec musí být zadán do jednoduchých apostrofů (') nebo dvojitých uvozovek ("):
> r <- "retezec"
[1]    "retezec"
> r <- 'retezec'
[1]    "retezec"

K dispozici jsou rovněž speciální hodnota NA ("Not Available"), která reprezentuje chybějící nebo neznámou hodnotu, a další speciální konstanty: NULL, odpovídající prázdnému objektu, Inf, odpovídající nekonečnu (např. 1/0) a NaN ("Not-a-Number"), která je výsledkem numerických výpočtů, jež nejsou definovány (např. 0/0 nebo Inf - Inf).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity