Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Grafika v R High-level funkce

Logo Matematická biologie

Image() a symbols()

 image() vytvoří mřížku s obdélníky různého stupně šedi, slouží k zobrazení 3-dimenzionálních nebo prostorových dat

> x <- seq(-1.5*pi, 1.5*pi, length=50)
> y <- seq(-1.5*pi, 1.5*pi, length=50)
> z <- sin(x) %*% t(sin(y))
> image(x, y, z, col=gray(seq(from=0, to=1, length=80)), main="image()")
 
Obr. 15. Funkce image()

 

Funkce contour() a filled.contour() slouží k podobnému zobrazení jako funkce image().

> contour(x, y, z, main="contour()")
> filled.contour(x, y, z, main="filled.contour()")
Obr. 17. Funkce contour()
Obr. 18. Funkce filled.contour()

 

Velký výběr dalších 3D grafů nabízí balíčky misc3d, scatterplot3d a lattice.

 symbols()    na dané souřadnice vykreslí symboly - kružnice, čtverce, trojúhelníky, hvězdičky, více informací viz help(symbols)

Další tvary pro vykreslení: rect() (vykresluje obdélníkovou oblast), polygon() (mnohoúhelníky), arrows() (šipky), rug() ("rohož" s rozestupem).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity