Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R První setkání s jazykem R Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Několika způsoby zobrazte nápovědu funkce mean a stručně ji popište.

Řešení

help(mean), ?mean nebo v menu Help Search help ...,
mean - funkce pro výpočet aritmetického průměru

Cvičení 2. Vyhledejte příklad použití funkce dim.

Řešení

example(dim)

Cvičení 3. Spusťte ukázku použití funkce image.

Řešení

demo(image)

Cvičení 4. Vypište cestu k adresáři, ve kterém se nacházíte.

Řešení

getwd()

Cvičení 5. Definujte následující proměnné:

 • proměnnou a s textovou hodnotou "pokus"
 • proměnnou a1 s hodnotou 1-i
 • proměnnou b s hodnotou TRUE
 • proměnnou c s hodnotou -1.333
 • proměnnou d s hodnotou
 1. Vypište seznam všech definovaných proměnných.
 2. Vypište seznam všech proměnných začínajících na "a".
 3. Smažte proměnnou c a vypište nový seznam definovaných proměnných.

Řešení

a <- "pokus" nebo a <- 'pokus'a1 <- 1-1i, 
b <- TRUE nebo b <- T, 
c <- -1.333, 
d <- Inf
a) ls() nebo objects()
b) ls(pattern="a") c) rm(c), ls()

Cvičení 6. Jakou datovou strukturu byste volili pro zobrazení:

 1. údajů o nadmořské výšce dané obdélníkové oblasti, 
 2. informace o provedeném experimentu obsahující jeho stručný popis v textové podobě, vstupní data a porovnání výsledků pro různé metody, 
 3. pohlaví respondentů,
 4. údajů pro 100 respondentů, u nichž známe jméno, příjmení, věk, výšku a váhu.

Řešení

 1. matice,
 2. seznam,
 3. vektor, faktor,
 4. datová tabulka.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity