Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Grafika v R Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná rozdíly mezi high-level a low-level grafikou,
  • je seznámen s několika příkazy pro tvorbu high-level grafiky a umí používat jejich argumenty,
  • ovláda funkce pro vykreslení základních typů grafů,
  • dokáže vytvářet 3D grafy,
  • umí použít funkce pro tvorbu low-level grafiky,
  • umí využívat vlastností funkce par,
  • zná příkazy pro ukládání grafu do souboru, umí pracovat s podgrafy.
 
Systém R umožňuje zobrazovat širokou škálu grafů. Příkazy k vykreslování grafů jsou rozděleny do tří základních skupin:
  • High-level funkce vytváří kompletní nový graf s osami, popisky, názvem atd.
  • Low-level funkce přidávají do již existujícího grafu další informace, např. další body, čáry, popisky.
  • Interaktivní grafika umožňuje interaktivně pomocí myši přidávat data do již existujícího grafu.
 
V případě, že jsou tyto grafy nedostačující, můžeme použít dalších balíčků - např. grid, lattice, iplots, misc3D, rgl, scatterplot nebo balíček maps obsahující nejrůznější mapy.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity