Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R První setkání s jazykem R Datové struktury

Logo Matematická biologie

Datové struktury

Vedle datových typů objektů, jazyk R poskytuje i množství datových struktur, které umožňují vícero hodnot specifikovat jako samostatný objekt. Mezi základní datové struktury patří vektor, faktor, matice, pole, tabulka dat a seznam. V následujících kapitolách se dozvíme, jak jednotlivé datové objekty definujeme, jak s nimi pracujeme. Protože každý objekt má svá specifika, následující tabulka souhrnně uvádí základní datové struktury a odpovídající datové typy, kterými mohou být tvořeny.

datová struktura datový typ možnost více typů dat současně
vektor numerický, komplexní, logický, řetězec ne
faktor numerický, řetězec ne
matice numerický, komplexní, logický, řetězec ne
pole numerický, komplexní, logický, řetězec ne
tabulka dat numerický, komplexní, logický, řetězec ne
seznam numerický, komplexní, logický, řetězec, funkce, výraz,... ano
Tab. 1. Přehled datových typů objektů
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity