Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Konstanty, operátory a matematické výpočty Konstanty

Logo Matematická biologie

Konstanty

Jazyk R má zabudovány konstanty, z nichž nejpoužívanější jsou:
pi ... , Ludolfovo číslo
exp(1) ... e, základ přirozeného logaritmu, Eulerovo číslo
... i, komplexní jednotka 
.Last.value ... proměnná obsahující poslední hodnotu, jež nebyla přiřazena do žádné proměnné explicitně
letters ... malá písmena abecedy
LETTERS ... velká písmena abecedy
month.name ... anglické názvy měsíců
month.abb ... zkratky anglických názvů měsíců
 
> 3
[1]    3
> .Last.value
[1]   3
> LETTERS[9:14]
"I"    "J"    "K"    "L"    "M"    "N"
> month.name[c(7, 10)]
[1]    "July"     "October"

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity