Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Vyhodnocování výrazů Symbolický výraz

Logo Matematická biologie

Symbolický výraz

MATLAB umí pracovat i se symbolickými výrazy (podobně jako např. MAPLE). Je však nutné, aby příslušná verze MATLABu obsahovala knihovnu pro práci se symbolickými výrazy (Symbolic Toolbox). To lze zjistit např. příkazem ver, který vypíše verzi MATLABu a všechny nainstalované knihovny. Pomocí funkce sym() můžeme libovolný textový řetězec převést na symbolický výraz. Vyhodnocení takto definovaného výrazu se provede pomocí funkce subs(f, old, new), kde f je symbolický výraz nebo textový řetězec, old udává proměnné jako textové řetězce. Pokud je proměnných více, musí být odděleny čárkou, uzavřeny ve složených závorkách a záleží na jejich pořadí. Argument new udává hodnoty proměnných, ve kterých má být funkce vyčíslena. Jejich pořadí se řídí pořadím proměnných uvedeným v argumentu old.

Vyhodnocení výrazu x2+xy+1 v bodech x=2, y=3 pomocí symbolického výrazu:

     vyhodnocení funkce sin(x) v bodě

V případě, že proměnné x a y jsou vektory, resp. matice, syntaxe je podobná. POZOR! Symbolické výrazy nevektorizujeme!

 

 

Pro řešení rovnic slouží funkce solve().

Práce se symbolickými výrazy má mnoho výhod. K dispozici jsou funkce pro derivování (diff()), integrování (int()), zjednodušení výrazů (simplify()), převod výrazu do do jeho LATEX ovské reprezentace (latex()) a mnoho dalších.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity