Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

[1]

BÍNA, V., KOMÁREK, A., KOMÁRKOVÁ, L. Jak na jazyk R: instalace a základní příkazy. [online] 2006. 18 s. [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~komarek/Rko/Rmanual2.pdf

 

[2]

CRAWLEY, M. J. Statistics: An Introduction Using R, Vectors And Logical Arithmetic. [online] 30 s. [cit. květen 2010]. Dostupné z WWW: osiris.sunderland.ac.uk/~cs0her/Statistics/Crawley/R2Calculations.pdf

 

[3]

DROZD, P. Cvičení z biostatistiky: Základy práce se softwarem R. [online] Ostrava: 2007. 111 s. ISBN 978-80-7368-433-4. [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: cran.r-project.org/doc/contrib/CviceniR1.pdf

 

[4]

GUNDERSEN, V. B. R for MATLAB Users. [online]. 2007 [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: http://mathesaurus.sourceforge.net/octave-r.html

 

[5]

HIEBELER, D. MATLAB/R Reference. [online] 52 s. [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: www.math.umaine.edu/~hiebeler/comp/matlabR.pdf

 

[6] KLEIBER, Christian, ZEILEIS, Achim. Applied Econometrics with R. New York: Springer 2008. 221 s. ISBN 978-0-387-77316-2
[7]

KOLÁČEK, Jan, ZELINKA, Jiří. Jak pracovat s MATLABem. [online] 40 s. [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: www.math.muni.cz/~kolacek/vyuka/vypsyst/navod.pdf
     

[8]

MELOUN, Milan, MILITKÝ, Jiří.  Kompendium statistického zpracování dat: Metody a řešené úlohy včetně CD. 1. vydání. Praha: Academia, 2002. 764 s. ISBN 80-200-1008-4        

 

[9]

PARADIS, Emmanuel. R for Beginners. [online] 2002. 58 s. [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/vyuka/Rdoc/rdebuts_en.pdf

 

[10]

R Developement Core Team. Writing R Extensions. [online] 2009. 155 s. ISBN 3-900051-11-9 [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: cran.r-project.org/doc/manuals/R-exts.pdf

 

[11]

SCOTT, Theresa A. An Introduction to R. [online]. 2004. 52 s.  [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/vyuka/Rdoc/RLectureTScott.pdf

 

[12]

SCOTT, Theresa A. An Introduction To The Fundamentals & Functionality Of The R Programming Language: Part I: An Overview. [online] 69 s. [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/pub/Main/TheresaScott/Scott.IntroToR.I.pdf

 

[13]

SCOTT, Theresa A. An Introduction To The Fundamentals & Functionality Of The R Programming Language: Part II: The Nuts and Bolts. [online] 101,s. [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/pub/Main/TheresaScott/Scott.IntroToR.II.pdf

 

[14]

SCOTT, Theresa A. An Introduction To The Fundamentals,&,Functionality Of The R Programming Language: Section I: Some Language Essentials. [online] 44 s. [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: www.webpages.uidaho.edu/~brian/R_Scott_intro.pdf

     

[15]

SPECTOR, Phil. Data Manipulation with R. New York: Springer, 2008. 147 s. ISBN 978-0-387-74730-9

 

[16]

VAVRČÍK, H. Statistická analýza dat v aplikaci R. [online][cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: wood.mendelu.cz/cz/sections/FEM/?q=book/export/html/49

 

[17]

VENABLES, W. K., SMITH, D. M. and the R Development Core Team. An Introduction to R. [online] 100 s. ISBN 3-900051-12-7. [cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf     

 

[18]

VENABLES, W. N., RIPLEY, B. D. Modern Applied Statistics with S-Plus. 2. upravené vydání. New York: Springer-Verlag, 1994. 462 s. ISBN 0-384-94350-1

 

[19]

The R Project for Statistical Computing. [online][cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: r-project.org

 

[20]

The University Of Tennessee. [online][cit. květen 2010].

Dostupné z WWW: www.utm.edu/departments/cens/engineering/Images/matlab_logo_000.gif

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity