Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Práce s grafikou Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Nakreslete graf funkce f1(x) = x2 pro x [-2, 2]. Graf řádně otitulkujte.

Řešení

x = linspace(-2, 2);
plot(x, x.^2)
title('Graf 2. mocniny'), xlabel('osa x'), ylabel('osa y')

 

 

 

Cvičení 2. Červeně přikreslete graf funkce f2(x) = x4.

Řešení

hold on
plot(x, x.^4, 'r')

 

 

 

Cvičení 3. Do nového grafického okna nakreslete tyto grafy vedle sebe.

Řešení

figure

subplot(1, 2, 1)
plot(x, x.^2), title('2. mocnina'), xlabel('x'), ylabel('y')
subplot(1, 2, 2)
plot(x, x.^4), title('4. mocnina'), xlabel('x'), ylabel('y')

 

 

 

 

Cvičení 4. Jedním příkazem vykreslete pro x  [-6, 6] graf funkce

 

Řešení

x = linspace(-6, 6); figure
y = ((x+3).^3 + x).*(x <= 0) + ((x-2).^4 + (x-5).^2 + 1).*(x > 0);
plot(x, y)

 

 

 

Cvičení 5. Pro x , y  [-2, 2] vykreslete graf funkce g(x) = x2 + y2.

Řešení

x = linspace(-2, 2); y = x; figure
[X, Y] = meshgrid(x, y);
surf(X, Y, X.^2 + Y.^2)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity