Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Závěr

Logo Matematická biologie

Závěr

Cílem tohoto studijního materiálu bylo čtenáře seznámit se syntaxí MATLABu, základními příkazy a funkcemi. Studenti by měli být schopni manipulace s vektory, maticemi a matematickými výrazy. Dále by měli ovládat práci se soubory, grafikou a měli by umět vytvořit jednoduché funkce. Po zvládnutí těchto nutných základů se každému otevírá nepřeberné množství možností, jak své znalosti zúročit a doplnit je o pokročilejší techniky - ať už v oblasti numerických a vědecko-texchnických výpočtů, modelování, simulací či analýzy dat.
 
Říká se, že cvičení dělá mistra. U programovacích jazyků tato věta platí dvojnásob. Programovat se člověk nenaučí ze dne na den, jedná se o neustálý proces postupného zdokonalování se, který často vyžaduje hodně vůle a trpělivosti.
Autoři přejí hodně zdaru a vytrvalosti.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity