Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Jednoduché výpočty, proměnné a matice Proměnné, matice a jejich definování

Logo Matematická biologie

Proměnné, matice a jejich definování

Výstup jakékoliv operace může být uložen (pomocí znaku =) v proměnné, kterou lze použít při dalších výpočtech. Pro připomenutí, název proměnné je libovolná posloupnost písmen, číslic a znaku _ začínající písmenem. 

>> x = 12*sin(pi/2)
x =
   12
>> x8 = 8*x   
 definování nové proměnné x8 pomocí proměnné x
x8 =
    96

Proměnné mohou být číselnými hodnotami, vektory či maticemi. Numerické hodnoty, resp. vektory jsou považovány za matice typu 1 x 1, resp. 1 x n  či n x 1  (pro řádkový či sloupcový vektor), kde n je délka vektoru. Matice můžeme definovat výčtem jejích prvků v hranatých závorkách, přičemž jednotlivé prvky na řádku oddělujeme mezerou nebo čárkou, jednotlivé řádky matice oddělujeme středníkem.

>> u = [1 2 3 4]    řádkový vektor
u =
     1    2    3    4
>> v = [-1; -2; -3]    sloupcový vektor 
v =
      -1
      -2
      -3
>> w = [1 3 -2]
'
    sloupcový vektor můžeme vytvořit i transpozicí (operátor ') řádkového vektoru
w =
     1
     3
     -2
>> A = [1 -1 2 -3; 3 0 4 5; 3.2, 5, -6 12]
   matice, kvůli jednomu reálnému prvku jsou i ostatní celočíselné prvky matice zobrazovány jako desetinná čísla

Prázdnou matici lze vytvořit příkazem [].

>> o = []
o = 
    []

Matice lze vytvářet pomocí už definovaných proměnných, je ovšem potřeba kontrolovat, aby souhlasily typy jednotlivých proměnných.

>>  y = [x, 2*x, 3*x]
y =
     12    24    36
>> B = [A; u]

>> C = [A, v]

D = [A; v]    příkaz nelze provést kvůli nevyhovujícím rozměrům
Error using vertcat
Dimensions of matrices being concatenated are not consistent.

Seznam definovaných proměnných lze získat příkazem who. Příkaz  whos zobrazí seznam proměnných i s jejich typy a dalšími informacemi. Smazat definované proměnné je možno příkazem clear nazev_promennych (názvy proměnných jsou odděleny čárkami), příkazem clear all smažeme všechny definované proměnné.

>> who
         Your variables are:
         A    B    C    a    a1    a2    a3    a4    ans    c    f    fl   o    r    u    v    x    x8    y 
>> clear C a3 a4 c o r y
   smazání proměnných C, a3, a4, c, o, r, y
>> whos

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity