Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Maticové operace Maticové dělení

Logo Matematická biologie

Maticové dělení

V MATLABu existují dva způsoby dělení matic - levostranné  a pravostranné / dělení. Obecně platí

X = A  B je řešením
X = A / B je řešením

Je-li A regulární čtvercová matice, potom X = AB, resp. X = B/A, formálně odpovídají levostrannému, resp. pravostrannému, násobení matice B maticí inverzní k matici A; tj. inv(A)B resp. Binv(A). Funkce inv() slouží pro výpočet inverzní matice, výpočet pomocí levostranného, resp. pravostranného, dělení je získán přímo, bez výpočtu inverze.

Je-li matice A obecně typu  B musí být typu výsledná matice X = AB bude typu Pravostranné dělení X = B/A je definováno pomocí levostranného dělení jako X = B/A, což je ekvivalentní (A'B')'.

Při dělení matice konstantou se dělení provádí po složkách, výsledek pravostranného i levostranného dělení je stejný.

 

>> A = [1 5 0; -1 2 3; 1 2 1];
>> b = [1 3 2]';
>> x = A   b
   můžeme se přesvědčit, že tento příkaz je ekvivalentní příkazu x= inv(A)*b

>> x = inv(A) * b

>> c = 2;
>> x = c  A

>> x = A / c

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity