Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Grafika v R High-level funkce

Logo Matematická biologie

Stripchart() a matplot()

 stripchart()    pro numerické vektory, seznamy a tabulky dat vykresluje diagram rozptýlení, používá se pro jednoduché zobrazení dat

method    způsob zobrazení shodných dat, implicitní nastavení method="overplot" způsobuje překrývání shodných dat, method="jitter" zobrazuje náhodně kolem osy y a method="stack" skládá nad sebe
jitter    v případě volby method="jitter" můžeme argumentem jitter nastavit šířku vykreslování kolem osy y
offset    v případě volby method="stack" argument udává rozestup mezi jednotlivými vykreslenými body
vertical    pro hodnotu vertical=TRUE vykresluje vertikálně
group.names    textový řetězec názvů skupin zobrazovaný po bocích grafu (při vykreslení více grafů)
at    numerický vektor udávající pozici pro vykreslení bodů

> load(file="cekani.dat")   načtení datového souboru (doba čekání na zákazníka [min], [8])
> stripchart(cekani, method="overplot", main="method = 'overplot'", cex=1)
> stripchart(cekani, method="jitter", main="method = 'jitter'", cex=1, pch=1)
> stripchart(cekani, method="stack", main="method = 'stack'", cex=1.5, pch=20, offset=0.4,
+ at=0)    argument cex udává velikost znaků, pch typ znázorňovaných bodů, více viz odstavec Funkce par()
 
Obr. 10. Doba čekání na zákazníka [min]

 

 matplot() vykreslení více datových řad do jednoho grafu. Vzhled grafu lze měnit níže uvedenými argumenty, implicitní vykreslení je pomocí číslic

matplot(x)    pro vstupní matici x tvoří každou datovou řadu jeden sloupec matice 
matplot(x, y)    pro dvě vstupní matice stejných rozměrů udávají shodné pozice souřadnice bodů, datové řady opět tvoří sloupce matic. Lze vykreslit i pro vstupní vektor x stejné délky jako počet řádků matice y
type, main, xlab, ylab, xlim, ylim
lty, lwd, pch, col, cex   
 viz odstavec Funkce par()

 

> load(file="smes.dat")   načtení datového souboru (vliv krmné směsi na přírůstek zvířat, [8])
> matplot(smes, main="matplot(x)", ylab="prirustek [kg]", type=c("b",  "b"), lty=c(2,3),
+ pch=c(15, 16), col=c(2,4))
> legend(7, 29, c("smes 1", "smes 2"), lty=c(2,3), pch=c(15, 16),  col=c(2,4))    funkce pro zobrazení legendy, více viz odstavec ref{low.level}
 
> time <- seq(from=1962, to=1978, length=17)
> load(file="chmel.dat")    načtení datového souboru (vývoz a sklizeň chmele v ČSSR v letech 1962 až 1978, [8])
> matplot(time, chmel, main="matplot(x,y)", ylab="chmel [tis. tun]")
> legend(time[1], 12, c("vyvoz", "sklizen"), pch=c("1","2"), col=1:2)
 

Obr. 11. Vliv krmné směsi na přírůstek zvířat [kg], [8]

Obr. 12. Vývoz a sklizeň chmele v ČSSR v letech 1962 až 1978

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity