Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Textové řetězce Funkce eval() a feval()

Logo Matematická biologie

Funkce eval() a feval()

Následující tři příkazy dávají stejný výstup:

 

Funkce feval(funkce, hodnota) slouží k vyhodnocení funkce. Jejím prvním vstupním argumentem je textový řetězec obsahující název funkce, která má být vyhodnocena (funkce), druhý parametr obsahuje hodnotu (hodnota), která se předá volané funkci jako vstupní parametr.
Následující tři příkazy dávají stejný výstup:

 

Pokud má volaná funkce více parametrů, jsou uvedeny jako další parametry funkce feval().

 

Funkce feval() se využívá zejména v případě, kdy voláme různé funkce, jejichž názvy jsou obsaženy v textovém řetězci.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity