Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Textové řetězce Funkce pro manipulaci s řetězci

Logo Matematická biologie

Funkce pro manipulaci s řetězci

S řetězci je možné provádět řadu operací pomocí funkcí k tomu určených. Nejdůležitější z nich jsou:

strcat(s1, s2, ..., sN) - spojuje řetězce, které jsou na vstupu, do jednoho.

strvcat(s1, s2, ..., sN) - umísťuje řetězce do matice jako řádky, přitom je doplňuje mezerami na stejnou délku.

strcmp(s1, s2) - porovnává vstupní řetězce s1 a s2. Vrací hodnotu 1, pokud jsou řetězce stejné, v opačném případě vrací 0.

strncmp(s1, s2, n) - funguje podobně jako funkce strcmp() s tím rozdílem, že porovnává pouze prvních n prvků vstupních řetězců.

strcmpi(s1, s2) - funguje podobně jako funkce strcmp(), ale nerozlišuje malá a velká písmena.

strncmpi(s1, s2, n) - funguje podobně jako funkce strcmpi(), porovnává pouze prvních n prvků vstupních řetězců.

findstr(s1, s2) - vyhledává v delším řetězci kratší z nich. Jako výstup vrací indexové pozice, na kterých začíná kratší řetězec v delším. Pokud se v něm nevyskytuje, výstupem je prázdná matice.

strfind(s1, s2) - funguje podobně jako funkce findstr(), vyhledává řetězec s2 v řetězci s1.

strrep(s1, s2, s3) - funkce prohledává řetězec s1, pokud v něm najde řetězec s2, nahradí jej řetězcem s3

[s1, s2] = strtok(s) - najde úvodní část vstupního řetězce ukončenou mezerou a vrátí ji na výstup do proměnné s1. Případné počáteční mezery jsou vypuštěny. Ve druhé výstupní proměnné s2 je obsažen zbytek vstupního řetězce.

upper(s) - převede malá písmena ve vstupním řetězci s na velká.

lower(s) - převede velká písmena ve vstupním řetězci s na malá.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity