Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Manipulace s maticemi Základní funkce lineární algebry

Logo Matematická biologie

Základní funkce lineární algebry

V MATLABu je implementováno velké množství funkcí a algoritmů lineární algebry. Podrobný výpis lze získat pomocí nápovědy "help matfun".

Zde vyjmenujeme jen některé základní:

 Syntaxi jednotlivých funkcí zjistíme nejlépe pomocí nápovědy.

>> A = [3 -1; 2 0];
>> d = det(A)   
 determinant

d =
   2
>> h = rank(A)
   hodnost matice A
h = 
   2
>> tr = trace(A)
   stopa matice A, ekvivalentní příkaz: sum(diag(A))
tr =
    3
>> [L, U] = lu(A)
   rozklad matice A na dolní (L) a horní (U) trojúhelníkovou matici, jejich součinem dostáváme původní matici (A = LU)

>> p = poly(A)    charakteristický polynom matice A, výstup odpovídá polynomu

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity