Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Grafika v R Funkce par()

Logo Matematická biologie

Funkce par()

Funkce par() slouží k nastavení a změnám parametrů aktuálního grafu. Nastavení parametrů pomocí funkce par() mění hodnoty parametrů nastálo - ve všech dalších voláních libovolné grafické funkce až do doby zavření grafického okna nebo nastavení parametrů na nové hodnoty. S otevřením nového grafického okna jsou všechna předchozí nastavení ignorována.

Text

adj
 zarovnání textu pro název grafu a popisky os, 0 - zarovnat vlevo, 1 - zarovnat vpravo, 0.5 - zarovnat horizontálně na střed
ann
 implicitní hodnota ann=TRUE vypisuje anotace (název a popisky os), hodnota FALSE je potlačuje
cex
 relativní velikost znaků (1 - normální velikost, 2 - dvojnásobná), cex.main nastaví velikost znaků pro název grafu, cex.sub pro podtitulek, cex.axis, cex.lab pro velikost písma popisků a názvů os

Barva

bg barva pozadí grafu
col
barva bodů, obrysů bodů nebo spojnice. Barva může být vyjádřena přirozeným číslem nebo textovým řetězcem. Pro barvu os použijeme příkaz col.axis, pro popisky os col.lab, pro titulek a podtitulek grafu col.main a col.sub. Základní barvy jsou uvedeny v následující tabulce, podrobnější seznam barev o 657 položkách dostaneme příkazem colors(), funkcí gray() s argumenty od 0 do 1 získáme různé stupně šedi
 

Graf

pty
textový řetězec specifikující tvar grafické oblasti, "s" čtvercová, "m" maximální
mfcol
2-prvkový vektor tvaru c(pocet_radku, pocet_sloupcu) rozdělující graf na odpovídající počet podgrafů, jednotlivé grafy jsou řazeny po sloupcích
mfrow stejně jako mfcol, grafy jsou řazeny po řádcích
new
implicitní nastavení FALSE, nastavení na hodnotu TRUE umožňuje přikreslení dalšího grafu pomocí high-level funkce do již existujícího grafu 

Osy

las
numerická hodnota pro otočení popisků os:
    0 - x vodorovně, y svisle
    1 - x i y vodorovně
    2 - x svisle, y vodorovně
    3 - x i y svisle

Body, čáry

lty
numerická hodnota udávající typ čáry, jednotlivé typy s odpovídající hodnotou jsou uvedeny na obr. Výuka jazyka R  19.
lwd numerická hodnota pro šířku čáry, standardní lwd=1
pch
numerická hodnota pro znak vykreslovaných bodů, jednotlivé znaky s hodnotami 1 - 20 jsou uvedeny na obr. Výuka jazyka R 20. Pro hodnoty 21 - 25 jsou vykresleny znaky s hodnotou 10526 (v tomto pořadí) s volitelnou barvou výplně bg a barvou hranice col. Hodnoty 26 - 31 nejsou definovány, hodnotám 32 - 255 odpovídají znaky ASCII tabulky. Je možno použít i jakékoliv textové řetězce, vypisuje se však vždy jen první znak.

 

Obr. 19. Typy čar (argument lty)

 

Obr. 20. Typy bodů (argument pch)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity