Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Začínáme s MATLABem Základní ovládání

Logo Matematická biologie

Základní ovládání

Jak již bylo řečeno v odstavci výše, MATLAB spustíme příkazem matlab v příkazové řádce nebo poklikáním na odpovídající ikonu. Program se ukončuje příkazem exit nebo zavřením okna, v němž program běží.

Po spuštění programu prostředí dominuje Command window s příkazovou řádkou, do které jsou zadávány veškeré příkazy. Příkazy je možné zadávat, pokud je aktivní prompt >> na začátku řádku, příkazy spouštíme klávesou ENTER. Po spuštění příkazu se na následujících řádcích objevují výstupy.

>> 3 + 5    příkaz s výpisem výstupní hodnoty, výstup je dočasně uchován v proměnné ans. Při spuštění dalšího příkazu, jehož výstup není přiřazen do žádné proměnné, je hodnota proměnné ans přepsána aktuální hodnotou
ans =
          8

Přiřazení příkazu do proměnné se realizuje promocí =, obsah této proměnné může být kdykoliv zobrazen zadáním názvu proměnné do příkazové řádky. Při zadávání názvů proměnným bychom měli dodržovat určitá pravidla:

  • názvy proměnných se mohou skládat z písmen (a-z, A-Z), číslic (0-9) a podtržítka, žádné jiné symboly nejsou povoleny,
  • proměnné musí začínat písmenem,
  • proměnné mohou mít až 31 znaků,
  • rozlišují se malá a velká písmena (case sensitive),
  • pro desetinnou čárku se používá desetinná tečka,
  • měli bychom se vyvarovat používání názvů vestavěných funkcí a proměnných.
>> a = -2.3    přiřazení hodnoty do proměnné a
a =
        -2.3
>> A   MATLAB je case sensitive, proměnná A nebyla definována. Chybová hlášení jsou zvýrazňována červenou barvou. Současně je na výstupu nabídnuta možná alternativa (a), a to pouze v případě, kdy je definována proměnná podobného názvu
Undefined function or variable 'A'.
Did you mean:
>> a

Vložíme-li za příkaz středník (;), zamezíme vypisování výstupu na obrazovku. Na jeden řádek je možné zadávat i více příkazů, pak je oddělujeme čárkou nebo středníkem. Pokud chceme příkaz rozdělit na více řádků, můžeme použít tři tečky (...) jako pokračovací znaky.

>> a1 = 7;   příkaz s potlačením výpisu výstupu 
>> a1      zobrazení proměnné a1
a1 =

    7

>> a2 = ...    příkaz na více řádků
0.025
a2 =
    0.025}
>> a3 = (2-4)*7, a4 = a2
     více příkazů na řádku s výpisem výstupů
a3 =
    -14
a4 =
    0.025

Provedené příkazy nelze upravit přímo, úprava je možná jen editací v dalším příkazu. K listování v historii příkazů slouží klávesy a . Klávesy a slouží k pohybu kurzoru v aktuální příkazové řádce. Při použití části příkazu následovaného klávesou budou nabízeny především příkazy se shodným začátkem.
Pro přerušení výpočtu prováděného příkazu lze použít klávesovou zkratku CTRL+C, smazání příkazového řádku se provádí klávesou ESC. 

Symbol % se používá jako komentář, veškerý text za tímto znakem není vyhodnocován.

>> % b = 15/4   komentář (zobrazuje se zeleně)
>> a    doplní příkaz posledním definovaným příkazem začínajícím výrazem a, v našem případě a3 = (2-4)*7, a4 = a2

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity