Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Logické operace Logické funkce

Logo Matematická biologie

Logické funkce

Logické funkce jsou takové funkce, které na svém výstupu vrací matice či skaláry obsahující nuly a jedničky podle typu dané funkce:

isinf(A)

vrací matici stejného typu jako A s jedničkami na místech, kde je hodnota Inf nebo -Inf, na zbylých
místech jsou nuly.

isnan(A)

vrací matici stejného typu jako A s jedničkami na místech, kde je hodnota NaN, na zbylých místech jsou nuly.

isfinite(A)

vrací matici stejného typu jako A s jedničkami na místech, kde nejsou hodnoty Inf, -Inf nebo NaN, na zbylých místech jsou nuly

all(A)

je-li A vektor, funkce vrací jedničku, pokud jsou všechny hodnoty nenulové, jinak vrací nulu. Je-li A matice, funkce all() je aplikována na jednotlivé sloupce matice A a výstupem je řádkový vektor obsahující nuly nebo jedničky pro jednotlivé sloupce.

any(A)

funguje podobně jako all(), vrací jedničku pokud je alespoň jeden prvek nenulový.

isempty(A)

vrací 1, pokud A je prázdná matice.

isreal(A)

vrací 1, pokud A je reálná matice (ne komplexní).

islogical(A)

vrací 1, pokud A je logická matice. Charakter logické matice mají všechny výsledky relačních a logických operátorů a logických funkcí.

isstr(A)

vrací 1, pokud je A textová matice.

isnumeric(A)

vrací 1, pokud je A číselná matice (ne textová).

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity