Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Vyhodnocování výrazů Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Definujte funkci f(x) = x4 + 4x3 + 3x2 - 4x - 4 jako:

a) textový řetězec f1,

b) symbolický výraz f2,

c) inline funkci f3,

d) polynom f4.

 

Řešení

 

Cvičení 2. Spočítejte funkční hodnoty funkcí f1f2f3 a f4 v bodech x = [0 1 2 3].

Řešení

Cvičení 3. Pro f1f2 a f4 řešte rovnici f(x) = 0.

Řešení

Cvičení 4. Vyčíslete první derivaci funkce f(x) v bodech x pomocí symbolického výrazu a polynomu.

Řešení

Cvičení 5. Vyčíslete integrál z funkce f(x) v bodech x pomocí symbolického výrazu a polynomu.

Řešení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity