Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Programování v MATLABu Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí vytvářet jednoduché vlastní  skripty a funkce, zná rozdíl mezi nimi,
  • rozlišuje lokální a globální proměnné,
  • ovláda schémata větvení programu pomocí příkazů "if" a "switch", umí tyto příkazy demonstrovat na jednoduchých příkladech,
  • orientuje se v příkazech cyklů "while" a "for", zná rozdíly v jejich použití,
  • je seznámen s některými alternativami pro větvení programů a cyklů,
  • dokáže použít příkazy pro ladění programu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity