Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Začínáme s MATLABem Nápověda

Logo Matematická biologie

Nápověda

Velmi důležitou součástí softwaru MATLAB je nápovědní systém, který obsahuje kompletní dokumentaci k celým knihovnám funkcí.

Jedním ze základních příkazů pro vyvolání nápovědy je samostatný příkaz help, který v Command Window zobrazuje všechny základní tématické oblasti spolu s cestou a jednoduchým popisem.

>> help   výpis části seznamu tématických oblastí

HELP topics:

Pro zobrazení seznamu funkcí s jednoduchým popisem pro konkrétní tématickou oblast slouží příkaz help nazev_tematicke_oblasti.

>> help graph2d    výpis části seznamu funkcí tématické oblasti graph2d
Two dimensional graphs.
 
Elementary X-Y graphs.

Pro zobrazení nápovědy konkrétní funkce slouží příkaz help nazev_funkce. Nápověda obsahuje název funkce, její základní popis, způsob použití, odkaz na hypertextovou variantu nápovědy, funkce s touto funkcí související, popř. funkce stejného názvu obsažené v jiných knihovnách.

>> help sin    nápověda k funkci sin (sinus)
sin - Sine of argument in radians

This MATLAB function returns the sine of the elements of X.

Y = sin(X)

Reference page for sin

See also asin, asind, sind, sinh

Other functions named sin
fixedpoint/sin, symbolic/sin

Stejný způsob použití a výstupu jako funkce help má i funkce helpwin s jediným rozdílem - zobrazení výstupu v samostatném okně. Práce s nápovědním systémem se tak může stát pro uživatele přehlednější a pohodlnější.

Hypertextová nápověda zobrazuje mnohem podrobnější dokumentaci v samostatném okně. Nápovědu můžeme vyvolat samostatným příkazem doc, který zobrazuje seznam všech nainstalovaných toolboxů, postupným rozklikáváním jednotlivých témat se můžeme dostat k nápovědě konkrétní funkce. K ní se můžeme dostat rovněž zadáním příkazu doc nazev_funkce. Nápověda obsahuje kromě detailnějšího popisu samotné funkce také popis vstupních a výstupních parametrů, mnohdy obsahuje rozbalovací menu (obsahující např. grafické znázornění, příklady použití apod.).

Hypertextová nápověda umožňuje vyhledávání v knihovnách (Refine by Product), podle kategorie (Refine by Category) nebo podle typu (Refine by Type).

>> doc sin

Alternativou k příkazu doc je nápověda v menu Home  Resources  ikona otazníku  nebo Home  Resources  Help  Documentation nebo klávesová zkratka F1.

Příkazem demo vyvoláme tematicky rozlišený seznam demonstračních programů obsahující příklady použití či návodná videa. Alternativou je vyvolání z menu Home  Resources  Help  Examples.

Informace o aktuální verzi MATLABu a nainstalovaných knihovnách získáme použitím příkazu ver.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity