Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Manipulace s maticemi Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Vygenerujte celočíselnou náhodnou matici A rozměrů 5x6 s prvky z intervalu [-7, 7] . 

a) Vytvořte matici A1, která bude obsahovat sudé sloupce matice A.
b) Zjistěte rozměry matice A1.
c) Z matice A1 vytvořte matici A2, která bude obsahovat mít vyměněný druhý a třetí sloupec.
d) Dvěma způsoby vytvořte z matice A matici A3, která bude mít opačné pořadí řádků.
e) Spočítejte součet řádkových maxim matice A.
f) Vytvořte matici A4, která bude obsahovat pouze diagonální prvky matice A.
g) Vytvořte matici A5, která bude obsahovat stejné prvky jako matice A a pod diagonálou hodnoty 3.
h) Vytvořte čtvercovou matici A6, která bude obsahovat matici A a na posledním řádku její sloupcové součiny.

 

 

 

 

 

 

 

Řešení

Cvičení 2. Vytvořte matici B rozměrů 10x10, která bude po řádcích obsahovat posloupnost čísel 0, 1, 2, atd.

Řešení

B = (reshape(0:99, 10, 10))'

Cvičení 3. Vygenerujte náhodné celé číslo a z intervalu [-3, 3] a náhodné přirozené číslo n z intervalu [1, 10]. Pak spočítejte

 

Řešení

a = round(6rand(1)-3), n = round(9 rand(1)+1),
sum(a.^(0:n))

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity