Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R První setkání s jazykem R Nápověda

Logo Matematická biologie

Nápověda

Příkazem help() je vyvoláno další okno - okno nápovědy. V levé části můžeme najít abecedně seřazený seznam objektů, poklikáním na některý z nich se v hlavním okně zobrazí popis objektu. Pro zobrazení nápovědy ke konkrétním objektům či funkcím slouží příkaz help(tema), alternativou může být rovněž ?tema nebo v menu Help R-functions (text)... . Chceme-li znát argumenty příkazu, můžeme použít funkci args(nazev_funkce).

Pro vyhledávání témat v kontextu (tzn. ne pouze v názvech a zkrácených popisech funkcí a objektů, ale i v klíčových slovech) slouží příkaz help.search("tema"), v menu Help    Search Help nebo v okně nápovědy pod záložkou Vyhledávat. Příkazem apropos("nazev") zobrazíme příbuzné příkazy k příkazu nazev, pro příklady k nějakému tématu použijeme příkaz example(tema).

K dispozici jsou rovněž PDF manuály, které obsahují základní manuály a reference o funkcích. Spouští se přes menu Help   Manuals (in PDF). HTML nápovědu, obsahující manuály, seznamy funkcí, apod. zobrazíme příkazem help.start() nebo přes menu Help   Html help.

Jazyk R nabízí i několik funkcí, které uživatelům usnadňují pochopení některých příkazů. Funkce demo je uživatelsky příznivé prostředí, ve kterém běží demonstrace (ukázkové programy) R skriptů. Příkaz demo() vypíše seznam všech dostupných demonstrací. Argumenty funkce demo:

topic     téma, které má být demonstrováno
package     název balíčku, ze kterého má být spuštěno topic

 

> demo(persp)    v novém okně spustí ukázky použití funkce persp

 

V MATLABu je analogickým příkazem funkcí help(funkce) a ?funkce příkaz help funkce.

 

 

 

 

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity