Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Seznam použité literatury

Logo Matematická biologie

Seznam použité literatury

[1] DUŠEK, F. MATLAB a SIMULINK - úvod do užívání. Univerzita Pardubice, 2000. 147 s. ISBN 80-7194-273-1

 

[2] PÄRT-ENANDER, Eva. The Matlab handbook. Harlow: Addison-Wesley, 1997. 423 s. ISBN 0-201-87757-0
 
[3] The Matworks, autoři MATLABu a SIMULINKu. The Mathworks.[online], [září 2014]. Dostupné z WWW: http://www.mathworks.com    

[4] ZAPLATÍLEK, K., DOŇAR, B. MATLAB pro začátečníky. 1. vydání. Praha: BEN - technická literatura, 2003. 144 s. ISBN 80-7300-095-4
 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity