Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Programování v MATLABu Ladění programu

Logo Matematická biologie

Ladění programu

Běžně se stává, že hotový program sice pracuje, ale chová se podivně nebo jeho výsledky nejsou ve shodě s očekáváním. V tomto případě je potřeba najít chybu, v čemž mohou pomoci ladící prostředky MATLABu. V novějších verzích je ladění umožněno v rámci editoru programů, který je součástí MATLABu. Popíšeme ale i prostředky, které umožňují ladění z příkazové řádky.

K ladění slouží následující příkazy:
dbstop, dbstep, dbclear, dbcont, dbstack, dbtype, dbquit, dbup, dbdown, dbstatus

Příkazem dbstop je možné nastavit zastavení programu v daném místě. Syntaxe příkazu je

Po zastavení běhu programu je možné kontrolovat hodnoty proměnných jejich výpisem, případně je opravovat. Příkazem dbstack můžeme zobrazit posloupnost volání jednotlivých funkcí v místě zastavení. Příkazem dbtype můžeme zobrazit daný soubor včetně čísel řádků. Pokud chceme zobrazit řádky v daném rozmezí, použijeme dbtype mfile n1:n2.

Příkaz dbstep provede příkaz na řádce, kde se běh programu zastavil. Příkazem dbstep n se provede n řádků od místa zastavení. Pokud je na místě zastavení volání funkce a chceme pokračovat s laděním uvnitř této funkce, použijeme příkaz dbstep in.

Pomocí příkazu dbcont se spustí další běh programu. Příkazem dbquit se předčasně ukončí činnost laděného programu. Pokud chceme zjistit, jaké byly hodnoty proměnných v nadřazené funkci nebo v základním prostředí, lze použít příkaz dbup, který zajistí zavedení proměnných z prostředí nadřízeného funkci, v níž se právě nacházíme. Opačně funguje funkce dbdown.

Seznam všech míst zastavení získáme příkazem dbstatus. Odstranit bod zastavení lze pomocí dbclear.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity