Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Textové řetězce Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Definujte následující tři textové řetězce: t1 = 'Textovy retezec', t2 = 'je posloupnost znaku' a t3 = 'uzavrena v apostrofech.'.

a) Vytvořte řádkový vektor t poskládaný z řetězců t1t2 a t3.

b) Vytvořte matici T obsahující řetězce t1t2 a t3 v řádcích.

c) Zjistěte rozměry matice T.

d) Zjistěte počet mezer ve druhém řádku matice T s koncovými mezerami i bez nich a porovnejte s počtem mezer v řetězci t2.

e) Vypište pozice, na kterých se v textovém řetězci t1 nachází řetězec 'e'

f) Zjistěte, na kolika pozicích vektoru t se nachází řetězec 'o'

g) Zjistěte, v kolika sloupcích matice T se nachází mezera.

h) Každý výskyt řetězce 'z' ve vektoru t nahraďte otazníkem.

 

Řešení

 

Cvičení 2. Definujte funkci a pro a=0.5 a ekvidistantní vektor x délky 5 s počátečním bodem 0 a koncovým bodem 3 vyčíslete.

Řešení

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity