Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Manipulace s maticemi Změna struktury matice

Logo Matematická biologie

Změna struktury matice

V MATLABu je možné měnit strukturu již existujícím objektům, např. přeskládat matici do matice jiných rozměrů. Příkazem B = reshape(A, m, n) lze po sloupcích přeskládat matici A do matice B o m řádcích a n sloupcích. Obě matice A i B musí mít stejný počet prvků, v opačném případě příkaz skončí chybovým hlášením.

Pokud bychom chtěli matici přeskládat po řádcích, museli bychom nejdřív matici transponovat a nakonec opět transponovat celý příkaz.

Překlopit matici, tj. obrátit pořadí řádků, resp. sloupců, je možné provést příkazem  flipud(), resp. fliplr(). Matici lze  „otočit o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček příkazem rot90(), přičemž další nepovinný parametr udává, kolikrát má být rotace provedena.

Jedním z dalších příkazů, které využívají dvojtečku, je A(:). A(:) na pravé straně přiřazovacího příkazu označuje všechny sloupce matice A seskládané do jednoho dlouhého sloupcového vektoru.

Pokud již matice A existuje, lze A(:) použít i na levé straně přiřazovacího příkazu ke změně tvaru nebo velikosti matice.
Potom A(:) označuje matici se stejnými rozměry jako matice A, prvky za přiřazovacím příkazem jsou do matice A umisťovány po sloupcích. Tato operace je zahrnuta ve funkci reshape().

>> A(:) = 11:16    změní šestiprvkový řádkový vektor 11:16 na matici stejných rozměrů jako A, tj. 3 2

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity