Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Jednoduché výpočty, proměnné a matice Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Spočítejte velikost úhlu při vrcholu A  trojúhelníku ABC, znáte-li délku protilehlé strany a = 5 cm a přilehlé strany b = 3 cm.

Řešení

a = 5, b = 3
alpha = tan(a/b)

 

 

Cvičení 2. Vypište hodnotu Ludolfova čísla, pak:

a) jej zaokrouhlete k nejbližšímu celému číslu,
b) jej zaokrouhlete k plus nekonečnu,
c) jej zobrazte jako zlomek,
d)

jej zobrazte na plný počet desetinných míst.

Řešení

exp(1)

a) round(exp(1))
b) ceiling(exp(1))
c) format rat, exp(1)
d) format long, exp(1)

 

 

 

 

Cvičení 3. Třemi způsoby vygenerujte vektor u1 délky 10 s počáteční hodnotou 2 a krokem 0.2.

Řešení

1. způsob: u1 = 2:0.2:3.8,
2. způsob: u1 = colon(2, 0.2, 3.8),
3. způsob: u1 = linspace(2, 3.8, 10)

 

 

 

 

Cvičení 4. Vygenerujte náhodný vektor délky 5

a) s názvem u2 a prvky z intervalu [0, 1],
b) s názvem u3 a prvky z intervalu [-2, 4],
c) s názvem u4 a celočíselnými prvky z intervalu [-8, 1].

Řešení

a) u2 = rand(1, 5)
b) u3 = 6*rand(1, 5) - 2
c) u4 = round(9*rand(1, 5) - 8)

 

 

 

Cvičení 5. Vygenerujte matici s rozměry 5x3

a) s názvem A1 a prvky z intervalu [-12, 5],
b) s názvem A2 a celočíselnými prvky z intervalu [1, 7].

Řešení

a) A1 = rand(17*rand(5, 3) - 12)
b) A2 = round(6*rand(5, 3)+1)

 

 

Cvičení 6.  Vytvořte matici B rozměrů 4x5 sestavenou z vektoru u4 a matice A2.

Řešení

B = [u4; A2']

Cvičení 7. Vytvořte matici rozměrů 4x9

a) s názvem C1, maticí B v levém bloku a jednotkovou maticí v pravém bloku,
b) s názvem C2, maticí B v levém bloku a maticí obsahující hodnoty 0.5 v pravém bloku.

Řešení

a) C1 = [B, eye(4)]
b) C2 = [B, 0.5 + zeros(4)] nebo
C2 = [B, 0.5 + zeros(4, 4)] nebo
C2 = [B, 0.5 + ones(4)] nebo
C2 = [B, 0.5 + ones(4, 4)]

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity