Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Logické operace Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • dokáže vyjmenovat a použít relační operátory,
  • dokáže uvést příklady logických operátorů a použít je na příkladech,
  • zná logické funkce pro testování nulových a nenulových, prázdných a reálných matic,
  • umí použít funkci find().
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity