Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Vyhodnocování výrazů Výstupy z výuky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výuky

Student:

  • umí vyhodnotit výraz jako textový řetězec, zná rozdíl mezi vyhodnocováním proměnných jako skalárů, vektorů a matic,
  • umí pracovat se symbolickými výrazy, umí převádět textový řetězec na symbolický výraz a vyhodnocovat jej,
  • zná funkce pro derivování, integrování a zjednodušení symbolického výrazu,
  • definuje výraz jako INLINE funkci, dokáže takto definované výrazy vyhodnocovat,
  • umí konstruovat polynomy, dokáže použít funkce pro určení kořenů a vyhodnocení polynomu v bodě i matici bodů.  
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity