Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Další příkazy v R Vlastnosti objektů

Logo Matematická biologie

Vlastnosti objektů

Se základními vlastnostmi objektů jsme se již seznámili v předešlých kapitolách. Zde si uvedeme některé další funkce, které nám o vnitřní struktuře objektů vypoví mnohem více.

summary(object)     jedná se o tzv. generickou funkci (funkce, která si nejprve zjistí, jakého typu je její parametr, podle něj pak vypisuje celkový přehled)

 

> (a <- c(1, 2, 3, 5, 8, 2, 4, 1, 2, 2))
[1]    1    2    3    5    8    2    4    1    2    2
> summary(a)    v případě číselných vektorů funkce summary() vrací minimum, 1. kvartil, medián, průměr, 3. kvartil a maximum

Min.
1st Qu.
Median
Mean
3rd Qu.
Max.
1.00
2.00
2.00
3.00
3.75
8.00

> (b <- c(1+3i, 7-1i, NA))
[1]    1+3i    7-1i    NA
> summary(b)

Length
Class
Mode
3
complex
complex

> (c <- c(T, T, F, T, F))
[1]    TRUE    TRUE    FALSE    TRUE    FALSE
> summary(c)

Mode
FALSE
TRUE
NA's
logical
2
3
0

> (d <- c("k", "l", "l", "m"))
[1]    "k"    "l"    "l"    "m"
> summary(d)

Length
Class
Mode
4
character
character

> (e <- matrix(a, c(5, 2)))

 
[,1]
[,2]
[1,]
1
2
[2,]
2
4
[3,]
3
1
[4,]
5
2
[5,]
8
2

> summary(e)    vypíše přehled pro každý sloupec

V1
V2
Min.
:1.0
Min.
:1.0
1st Qu.
:2.0
1st Qu.
:2.0
Median
:3.0
Median
:3.0
Mean
:3.8
Mean
:2.2
3rd Qu.
:5.0
3rd Qu.
:2.0
Max.
:8.0
Max.
:4.0

> (f <- factor(a))
[1]    1    2    3    5    8    2    4    1    2    2

Levels: 1    2    3    4    5    8
> summary(f)    vypisuje četnosti jednotlivých úrovní faktoru (Levels)
   2    3    4    5    8
   4    1    1   
 1    1
> (tab <- data.frame(cervena=c(15, 14, 12, 12), seda=c(13, 17, 10, 9), zelena=c(7, 9, 8, 6)))

 

 
cervena
 seda
 zelena
1
15
13
7
2
14
17
9
3
12
10
8
4
12
9
6

> summary(tab)    opět vypisuje přehled pro každý sloupec zvlášť

 

cervena
seda
zelena
Min.
:12.00
Min.
: 9.00
Min. :6.00
1st Qu.
:12.00
1st Qu.
: 9.75
1st Qu. :6.75
Median
:13.00
Median
:11.50
Median :7.50
Mean
:13.25
Mean
:12.25
Mean :7.50
3rd Qu.
:14.25
3rd Qu.
:14.00
3rd Qu. :8.25
Max.
:15.00
Max.
:17.77
Max. :9.00

 

str(object)    přehledně vypíše podrobnou vnitřní strukturu objektu, je alternativou k funkci summary() s tím rozdílem, že výpis provádí do řádku

> str(a)
num    [1:10]    1    2    3    5    8    2    4    1    2    2
> str(b)
cplx    [1:3]    1+3i    7-1i    NA
> str(c)
logi    [1:5]    TRUE    TRUE    FALSE    TRUE    FALSE
> str(d)
chr    [1:4]    "k"    "l"    "l"    "m"
> str(e)
num    [1:5, 1:2]    1    2    3    5    8    2    4    1    2    2
> str(f)
Factor  w/    6 levels "1"    "2"    "3"    "4",..:   1    2    3    5    8    2    4    1    2    2

> str(tab)

data.frame':    4 obs. of 3 variables

$ cervena : num    15    14    12    12
$ seda : num    13    17    10   9
$ zelena : num    7    9   8    6

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity