Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem


Logo Matematická biologie

Jak pracovat s MATLABem

MATLAB (z anglického MATrix LABoratory) je interaktivní programovací prostředí a skriptovací programovací jazyk pro operační systémy Windows, Linux i MacOS. Jedná se o systém vhodný pro vědecké a inženýrské výpočty, modelování, simulace, analýzu a vizualizaci dat, vývoj algoritmů a aplikací včetně tvorby grafického uživatelského rozhraní. Velké uplatnění má zejména v technických oborech a ekonomii. Možnosti MATLABu rozšiřují knihovny funkcí, tzv. toolboxy, soubory M-funkcí zaměřené na specifické účely (statistika, optimalizace, symbolické výpočty, neuronové sítě, zpracování signálů a obrazu, apod.). 

Autor MATLABu, firma The MathWorks, Inc. (www.mathworks.com), stejně jako její zástupce pro Českou republiku a Slovensko, firma HUMUSOFT (www.humusoft.cz), poskytují svému prostředí značnou podporu. Uživatelé na výše zmíněných webových stránkách mohou získat informace o instalaci, nových produktech a rozšířeních, nabízí kurzy, školení apod. Licenční a instalační soubory jsou pro studenty a zaměstnance Masarykovy univerzity k dispozici na Intranetovém serveru MU. K systému MATLAB existují i volně šiřitelné alternativy jako Octave (www.octave.org), Scilab (www.scilab.org) nebo FreeMat (freemat.sourceforge.net), ty ovšem nedosahují takové kvality jako MATLAB.

Tento studijní text je určen především pro studenty předmětů "M4130 a M4130c Výpočetní matematické systémy", předpokládá pouze základní znalosti lineární algebry, práce na počítači a základy programování. Cílem textu je seznámit studenty se syntaxí MATLABu, maticí jako základním stavebním prvkem tohoto prostředí a maticovým uvažováním, závěr textu je věnován grafickému zobrazení dat a tvorbě vlastních skriptů a funkcí. Text je doplněn o množství jak demonstračních příkladů usnadňující pochopení příkazů, tak příkladů určených pro samostatné řešení. 

Návod je psán pro verzi MATLABu 8.3. Přestože MATLAB pracuje od verze 6 s okenní strukturou, příkazová řádka i nadále zůstává základním komunikačním prostředkem a většina příkazů by měla být funkční i ve verzích nižších.

 

Jan Koláček, Kateřina Konečná
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity