Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Jednoduché výpočty, proměnné a matice Některé speciální výrazy a funkce

Logo Matematická biologie

Některé speciální výrazy a funkce

 Zvláštní postavení mezi proměnnými má proměnná ans  (z anglického answer), do které se automaticky přiřazují hodnoty, jež nebyly přiřazeny explicitně do proměnné.

>> pi
ans =
       3.1416

Dále i a j jsou imaginární jednotky pro práci s komplexními čísly. Další speciální hodnotou je eps - je to rozdíl mezi 1 a
nejbližším vyšším zobrazitelným číslem. Příkazem realmin a realmax zjistíme hodnotu nejmenšího, resp. největšího zobrazitelného čísla podle normy IEEE. Hodnoty Inf a -Inf vznikají např. při dělení nulou a symbolizují nekonečné hodnoty (+ nebo -). Hodnotu NaN (Not a Number) dostaneme jako výsledek neurčitého výrazu - např. 0/0.

Způsob výpisu hodnot můžeme ovlivnit příkazem format:

format long výpis na plný počet desetinných míst,
format short výpis na omezený počet desetinných míst,
format bank výpis na 2 desetinná místa (implicitní),
format hex hexadecimální výpis,
format rat hodnoty jsou aproximovány zlomky,
format compact potlačí se vynechávání řádku při výpisu,
format loose zapne se vynechávání řádku při výpisu.
>> pi
ans =
       3.1416
>> format long
>> pi
ans =
       3.141592653589793
>> format rat
>> pi
ans =
       355/113
>> abs(1+i)
   absolutní hodnota komplexního čísla je definována jako
ans =
       1.4142

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity