Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Matice a pole Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • ovláda příkazy pro vytváření matic a polí,
  • umí pracovat se submaticemi,
  • dokáže použít funkce pro manipulaci s maticemi,
  • rozlišuje maticové násobení a násobení po složkách, umí řešit systémy lineárních rovnic.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity