Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Další příkazy v R Práce s knihovnami

Logo Matematická biologie

Práce s knihovnami

Ne všechny funkce jsou přístupné ze základních knihoven, jsou umístěny v dodatečných balíčcích. Výpis aktuálně nainstalovaných knihoven můžeme získat příkazem library(). Příkaz search() vyhledá přiinstalované knihovny.

> search()

[1]
".GlobalEnv"
"package:stats"
"package:graphics"
[4]
"package:grDevices"
"package:utils"
"package:datasets"
[7]
"package:methods"
"Autoloads"
"package:base"

Mnohdy je zapotřebí přiinstalovat další balíčky: záložka Packages Install Package(s) ... nebo příkazem install.packages("nazev_balicku").  Před zahájením práce s přiinstalovanými balíčky je třeba je načíst příkazem library(nazev_balicku), až teprve v tomto okamžiku je balíček připraven k používání. O tom se znovu můžeme přesvědčit:

> library(Matrix)
Loading required package : lattice
> search()
[1]
".GlobalEnv"
"package:Matrix"
"package:lattice"
[4]
"package:stats"
"package:graphics"
"package:grDevices"
[7]
"package:utils"
"package:datasets"
"package:methods"
[10]
"Autoloads"
"package:base"
 
 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity