Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R První setkání s jazykem R Workspace (pracovní prostor)

Logo Matematická biologie

Workspace (pracovní prostor)

Program R načítá data z jakéhokoliv adresáře. Nejjednodušší pro manipulaci s nimi je ukládat si data do tzv. pracovního adresáře (workspace). Chceme-li zjistit, ve kterém adresáři se právě nacházíme, použijeme příkaz getwd(). Ten zobrazí kompletní cestu do aktuální složky. Pro změnu pracovního adresáře použijeme příkaz setwd(), jehož argumentem je cesta k adresáři v jednoduchých apostofech (') nebo uvozovkách ("). Změna adresáře je rovněž možná přes menu File Change dir ....

> (setwd("C:/Documents and Settings/PC/Plocha/R"))    nastaví za pracovní adresář složku R umístěnou na ploše a vypíše cestu složky, ze které jsme vycházeli.
[1]    "C:/Documents and Settings/PC/Dokumenty"
O tom, že se opravdu nacházíme v adresáři R, se můžeme přesvědčit příkazem
> getwd()
[1]    "C:/Documents and Settings/PC/Plocha/R"

Příkazy dir() nebo list.files() zobrazíme názvy souborů v aktuálním nebo zadaném adresáři.

> dir()    výpis souborů v aktuálním adresáři
[1]    "cviceni"     "prednasky"    "data"
> dir("C:/Documents and Settings/PC/Plocha/R/cviceni")
[1]    "cviceni 1"    "cviceni 2"    "cviceni 3"    "cviceni 4"
[5]    "cviceni 5"   "cviceni 6"

> list.files("C:/Documents and Settings/PC/Plocha/R/cviceni")
[1]    "cviceni 1"     "cviceni 2"    "cviceni 3"    "cviceni 4"
[5]    "cviceni 5"     "cviceni 6"

Všechny objekty, které v průběhu práce vytvoříme, se ukládají do paměti a můžeme s nimi kdykoliv manipulovat. Vytvořené objekty tvoří tzv. workspace (pracovní prostor), chceme-li je uchovat pro pozdější práci, celý workspace uložíme pomocí File  Save Workspace .... Tímto způsobem vytvoříme soubor s koncovkou .R, který se při dalším spuštění ze stejného adresáře automaticky nahraje spolu s historií příkazů. V případě, že zavřeme program R bez uložení, při dalším spuštění už dříve definované objekty nejsou k dispozici. Více o ukládání jednotlivých objektů viz odstavec Práce s daty.

Další užitečné příkazy:

objects(), ls()    vypíše všechny názvy objektů, které jsou momentálně definovány v aktuálním adresáři

ls(name, pattern, all.names=T)     vypíše ty objekty, které jsou omezeny volitelnými parametry:

name    výpis konkrétního objektu podle čísla nebo názvu prostředí
pattern    vyhledávací výraz (např. objekty začínající na "a")
all.names    nastavený na hodnotu TRUE vyhledává také objekty začínající tečkou

rm()    maže vybrané objekty
rm(list=ls())    maže všechny objekty

 

> ls(pattern="v")
[1]    "v"    "vec"    "vector"
> ls(pattern="v", all.names=T)
[1]    ".vec"    "v"    "vec"    "vector"
> rm(v,vec)
   příkaz analogický příkazu rm(list=c("v","vec"))
> ls()
[1]    ".vec"    "vector"

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity